17/09/2007

Les ateliers de dimanche

 

Et voilà les "news" concernant les ateliers de dimanche passé!

Une heure aux Beaux-Arts avec d’autres enfants pendant que papa et maman vont au concert…c’est chouette !D’abord, les grands peuvent assister au début du concert, depuis la loge royale et admirer la magnifique salle Henry Leboeuf.

Een uur aan de Schone kunsten met andere kinderen terwijl papa en de mama aan het concert… het is tof!
Eerst mogen de grote kinderen , in de koninklijke loge,getuige zijn en ze kunnen dus de prachtige zaal Henry Leboeuf bewonderen.

P9160001

P9160002

P9160003

P9160004

 Vervolgens, om zich in de zaal van muziek terug te geven, moet men zalen oversteken en….zonder geluidshinder vooruitgaan… of in te zingen en door een ritme te doen.
Ensuite, pour se rendre dans la salle de musique, il faut traverser des salles et ….avancer sans bruit…ou en chantant et en faisant des rythmes. Zondag, had bezielend potten van yoghurt en touwen van instrumenten gebracht.
Met dat, hebben wij telefoons vervaardigd om met de klanken te spelen.
Dimanche, une animatrice avait apporté des pots de yaourt et des cordes d’instruments.Avec ça, nous avons fabriqué des téléphones pour jouer avec les sons. P9160015
Et oui, la corde tendue est le support qui permet au son de se déplacer en partant d’une source vers le récepteur. Ensuite, nous avons chanté « Je suis un artiste, et je viens des Bozars…. »  

En ja, is het gespannen touw de steun die de klank het mogelijk maakt om zich in uitgaande van een bron naar de ontvanger te verplaatsen.

Vervolgens hebben wij gezongen

"ik ben een artiest , en ik kom van Bozars…. “

chuchoter
chuchoter/ fluisteren
chuchoter écouter
avec le fil
...bien tendu
parler...écouter
praten...luisteren

dyn001_original_400_400_pjpeg_2552551_40c8aa7a743da4c20f9aca768d3e67f8

23:46 Écrit par Animusiques dans ATELIER | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : animusiques, ateliers, bozars |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.